Licenciran trening za vodje, ravnatelje in učitelje.

Postanite mojster v uporabi zgodb in metafor, s katerimi boste osvojili svoje občinstvo v podjetju, kolektivu, razredu…

Za koga je trening primeren?

• ravnatelje
• učitelje
• svetovalne delavce
• vodje

Vsebina?

 • Kako tvoriti ustrezno metaforo in zgodbo, da pritegnemo pozornost poslušalcev.
 • Kako lahko učinkovito uporabite metaforo pri vodenju kolektiva in poučevanju učencev.
 • Upoštevajte zakonitosti možganov pri tvorjenju zgodb in metafor.
 • Naučite se terapevtskih prednosti zgodbe.
 • Kako je lahko igra ustrezna metafora za to, da pridobite otroke za učenje in sodelavce za aktivno sodelovanje.
 • Kako lahko skozi zgodbo nezavedno pridobivate pri otrocih avtoriteto, pri sodelavcih pa vplivate na spremembo organizacijske kulture.
 • Kako lahko dvignete kakovost vašega nastopa z ustreznimi metaforami, simboli, enovrstičnicami, pripomočki in zgodbami.
 • Kako z besedami aktivirati možgane.

»To je bilo eno boljših usposabljanj, ki sem se jih udeležila. Vsebina mi bo zelo koristila in bom pridobljeno znanje tudi zagotovo uporabljala pri svojem delu. Všeč mi je bil aktiven način dela ter sistematična organiziranost podajanja vsebin.«

Sara, prof. v srednji šoli

story_brains_450
 • Kje in kdaj

   

  • ni razpisanih izobraževanj

Šolnina

Prijavite se s poslanim sporočilom na neuroeducation.si@gmail.com in navedite, na katero izobraževanje se prijavljate.

Aktualna izobraževanja:

Povežite logiko z domišljijo in očarajte ljudi, ki jih vodite!

Navdušite ljudi okoli sebe!

Ulovite njihovo pozornost!

Ostanite jim v spominu!