Licenciran trening za vodje, ravnatelje in učitelje.

Postanite mojster v uporabi zgodb in metafor, s katerimi boste osvojili svoje občinstvo v podjetju, kolektivu, razredu…

Praktičen in v celoti izkustven trening za ravnatelje, učitelje, svetovalne delavce, vodje… vam bo dal praktična orodja za delo v razredu in kolektivu. Besede imajo izjemno moč, zato je odlika dobrega učitelja ali vodje ta, da pozna tehnike, s pomočjo katerih lahko tvori ustrezne zgodbe in metafore za učinkovito vplivanje na svojo publiko.

Za koga je trening primeren?

• ravnatelje
• učitelje
• svetovalne delavce
• vodje

Vsebina?

  • Kako tvoriti ustrezno metaforo in zgodbo, da pritegnemo pozornost poslušalcev.
  • Kako lahko učinkovito uporabite metaforo pri vodenju kolektiva in poučevanju učencev.
  • Upoštevajte zakonitosti možganov pri tvorjenju zgodb in metafor.
  • Naučite se terapevtskih prednosti zgodbe.
  • Kako je lahko igra ustrezna metafora za to, da pridobite otroke za učenje in sodelavce za aktivno sodelovanje.
  • Kako lahko skozi zgodbo nezavedno pridobivate pri otrocih avtoriteto, pri sodelavcih pa vplivate na spremembo organizacijske kulture.
  • Kako lahko dvignete kakovost vašega nastopa z ustreznimi metaforami, simboli, enovrstičnicami, pripomočki in zgodbami.
  • Kako z besedami aktivirati možgane.

»To je bilo eno boljših usposabljanj, ki sem se jih udeležila. Vsebina mi bo zelo koristila in bom pridobljeno znanje tudi zagotovo uporabljala pri svojem delu. Všeč mi je bil aktiven način dela ter sistematična organiziranost podajanja vsebin.«

Sara, prof. v srednji šoli

story_brains_450
Datumi izobraževanj

Žalec: 19. november 2020, 9.00 do 16.00
Žalec: 19. januar 2021, 9.00 do 16.00 (PONOVITEV IZOBRAŽEVANJA)

Šolnina

79 €

Kdor se prijavi tudi na praktični trening timskega coachinga Junakovo potovanje ali 5-stopenjsko zdravljenje tima ali Vodenje skozi igro, je upravičen do 10% popusta in ob dovolj zgodnji prijavi tudi do brezplačnega prenočišča.

Šolnina zajema vso prehrano, celostno gradivo za izvajanje timskega coachinga in prejeto potrdilo v trajanju 8 pedagoških ur, ki se lahko uveljavlja za napredovanje.

Prijavite se s poslanim sporočilom na neuroeducation.si@gmail.com in navedite, na katero izobraževanje se prijavljate.

Aktualna izobraževanja:

Povežite logiko z domišljijo in očarajte ljudi, ki jih vodite!