NLP in education (NLPed)

NLPed je mednarodno certificiran program, ki je namenjen uporabi NLP pri delu z učenci. Po končanem treningu udeleženci pridobijo poleg certifikata NLPed tudi certifikat NLP diploma, s katero lahko neposredno nadaljujejo tudi trening NLP praktik, če želijo. V tem primeru opravijo le manjkajoče obveznosti, saj v dogovoru s trenerjem načrtujejo obisk dodatnih modulov NLP praktik.

1. DEL NLP

  • Osnove NLP.
  • Osebnostni stili pri učencih, starših in učiteljih.
  • Komunikacijski stili pri učencih, starših in učiteljih.
  • Praktična uporaba NLP znanj v razredu.

2. DEL NLP

Za pridobitev certifikata se je potrebno udeležiti še vsaj dveh od naslednjih krajših seminarjev:

 

NLP praktik
  • Kje in kdaj

     

    • ni razpisanih izobraževanj

Šolnina

Prijavite se s poslanim sporočilom na neuroeducation.si@gmail.com in navedite, na katero izobraževanje se prijavljate.

»Najboljše usposabljanje, kar sem se jih udeležila. Zelo jasen, nazoren način podajanja, vse zelo uporabno, tako teorija kot praksa, ki se medsebojno res dopolnjujeta. Poleg praktično uporabnih znanj sem se ogromno naučila o sebi, cel proces pa me je spodbudil k nadaljnjemu izpopolnjevanju.«

Saša, ravnateljica

Aktualna izobraževanja:

Več informacij o naših izobraževanjih najdete na:

www.center-mi.si