Izdelke in pripomočke za kinestetično učilnico lahko naročite na spletni strani www.kinestheticlife.com